Jump to content
Welcome to InsanelyMac Forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

 • Announcements

  • Allan

   Forum Rules   04/13/2018

   Hello folks! As some things are being fixed, we'll keep you updated. Per hour the Forum Rules don't have a dedicated "Tab", so here is the place that we have our Rules back. New Users Lounge > [READ] - InsanelyMac Forum Rules - The InsanelyMac Staff Team. 
 • 0
kosakgroove

Computerbanen in Nederland

Question

Hallo Nederlandse gemeenschap.

Ik ben een Spanjaard en woon in Portugal, dat vanwege liefdesredenen naar Nederland verhuist. Ook om een goede baan te vinden als JAVA programmeur / webontwikkelaar / Database manager indien mogelijk.

Rond mijn gebied zijn Java en Python het meest gewild, dus ik ben Java aan het leren, omdat ik weet dat het een goed gateway-medicijn is voor C en C ++

Wat zijn de meest gevraagde vaardigheden / talen voor de meeste bedrijven in Nederland?

Bij voorbaat bedankt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

 • 0

Hi,

 

Ik denk dat je met je huidige profiel als aantoonbaar bij menig detacheerder wel aan de slag kunt. Brunnel IT is 1 van de beteren, stellen ook zeer hoge eisen. Dan heb je nog Centric, Peak-IT, Inwork, etc...

 

Wat de meest gevraagde vaardigheden/talen zijn in Nederland, geen idee. Engels en Nederlands word over het algemeen wel gewaardeerd. :P

Je zou eens rond kunnen kijken op bijvoorbeeld Monsterboard.nl of indeed.nl, zodat je een beetje een idee krijgt van wat gezocht wordt.

 

Succes met de zoektocht en emi/immi -gratie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.×