Jump to content
Welcome to InsanelyMac.com - No more ads! And some exciting news... Read more... ×
Sign in to follow this  
Followers 0
ClintonJMolina112

can’t update to macOS 10.14.1

1 post in this topic

Recommended Posts

My Macbook Pro Mid 2014 hiện có trên MacOS Mojave 10.14 (18A389). Tôi đã xóa hồ sơ nhà phát triển khỏi máy tính của mình để tôi chỉ có thể nhận được bản phát hành chính thức. Vì một lý do nào đó, nó không cho phép tôi cập nhật lên macOS 10.14.1 mặc dù tôi vẫn còn trên 10.14. Cập nhật phần mềm trong Tùy chọn hệ thống cho biết 10.14 đã được cập nhật và khi tôi thử tải xuống bản cập nhật từ Apple, trình cài đặt cho tôi lỗi khi nói rằng ổ đĩa này không đáp ứng các yêu cầu cho bản cập nhật này.

 

Tại sao tôi không thể cập nhật lên 10.14.1?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0

×