Jump to content
Sign in to follow this  
Followers 0
thantaithien

Tuyen dung, viec lam, tuyển dụng, việc làm

3 posts in this topic

Recommended Posts

Advertisement
Guest nyhakata

Bạn quan tâm những vấn �'ề liên quan �'ến việc làm? Bạn mu�'n biết những kỹ năng cơ bản khi �'i phỏng vấn? Bạn cần �'ược tư vấn về quyền lợi của người lao �'ộng?...Với sự cộng tác của chuyên gia tư vấn hiện �'ang làm việc tại các công ty tuyển dụng, cán bộ phụ trách nhân sự của nhiều tập �'oàn qu�'c tế tại Việt Nam và các luật sư sẽ giúp bạn giải �'áp những thắc mắc liên quan �'ến những vấn �'ề này.

Mọi chi tiết liên hệ website: " http://ungvien.com.vn "

-------------------------------------------------------------------------

tuyen dung | tim viec | viec lam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×