Jump to content
Welcome to InsanelyMac Forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
mmk07

Dell XPS L702X Mountain Lion Install USB

7 posts in this topic

Recommended Posts

Selam Arkadaşlar

Öncelikle Türkçe bÖlüm olmadığı için Türkçe yazmayı tercih ettim.

Gerekli Malzemeler

1. 8 Gb USB

2. Mountain Lion dmg (Retail veya App store)

(Torrent Link : http://www.sendspace.com/file/uyw9v3)

3. Mac os sistem kurulu pc yada sanal bir sistem

4. Kakewalk 4,5

(İndirme Linki : http://www.kakewalk.se)

 

Usb Hazırlama işlemi :

1. İlk Önce Usb flashınızı günlüklü olarak formatlayın.

2. Kakewalk 4,5 i çalıştırın ve istenilenleri takip edin işlem yaklaşık 30 dk. sürüyor.

3. Sıra geldi bize lazım olan kext.leri usb içine kopyalamaya.

- System / Library / Extensions içine

- AHCI_3rdParty_SATA.kext

- AppleACPIPlatform.kext

- AppleACPIPS2Nub.kext

- AppleHDA.kext

- AppleIntelCPUPowerManagement.kext

- AppleIntelCPUPowerManagementClient.kext

- ApplePS2Controller.kext

- ElliottForceLegacyRTC.kext

- EvOreboot.kext

- FakeSMC.kext

- JMB38X.kext

- IntelThermal.kext

- PXHCD.kext

- IOAudioFamily.kext

- HSSDBlockStorage.kext

kopyalayıp değiştir diyoruz.

4. Şimdi ######-4.6.1 kurucağız USB içine

Artık USB miz hazır.

 

Normal kuruluma geçiyoruz.

Açılışta busratio= ?? -v seçeneği ile başlatın ben biçimlendirip tekrar kurdum işlem bittikten sonra Windows ile açıp

Mac kurulu olan dizine DSDT.aml (10.7 için olan A17)

 

- Extra içine org.chameleon.Boot ve smbios.plist ve Extensions kopyalıyoruz.(10.7 için olan)

- Extensions içine Dell_XPS_ALC665.kext ve benim sistem için VoodooHDA.kext kopyalıyoruz.

İşte artık sorunsuz bir kurulum yaptık gerekli ayarları yapıp kullanabiliriz.

Forumda 10.7 için kurulum verilmiş o dosyaları ve ordaki kurulumdan sonra yapılan işlemleri aynen uygulayabiliriz .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ruslan imzandaki sistemse bu kurulum sana olmaz sen normal hiç bir şey eklemeden kuracaksın sadece usb içine - AppleACPIPS2Nub.kext ve ApplePS2Controller.kext bunları ekle muhtemelen sorunsuz kuracak senin sistem benim eski laptopun kine benziyor bir dene böle.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tamam dostum ben kurulumu yaptım bi sorunum var

Zyxel Nwd271N usb adaptor kullanıyorum,bootta snowum var ve çalışıyordu.mountain lionada kurdum şimdi her ikisi de çalışmaz oldu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×