Jump to content
Welcome to InsanelyMac Forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

  • 0
Sign in to follow this  
stefferke

kan het kwaad als ik met men leo4all V3 op internet ga

Question

hallo

 

kga binnenkort leo4all V3 instaleren

maar heb net een filmpje gezien waar dat ze zeggen dat je dan je pc nooit met het internet moogt verbinnen dat hij dan alles door stuurt naar apple (serie nummer enz)

is dat bij deze ook zo

en moesten ze dat dan ook doen wat kan apple mij doen?

raden jullie leo4all aan of niet

en wat gebruiken jullie

 

 

grtz en bedankt

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Maak je geen zorgen, voor zover ik weet zal er niks gebeuren (er gaan zoveel mensen op internet met hun hackintoshes) en als mac os dat doet zal het apple heus niet veel kunnen schelen.

Ik gebruik Kalyway, en mijn ervaring is dat ik er veel minder problemen mee heb als met iATKOS maar dat was nog v1 met 10.5.1.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ik heb hem ook gewoon aan staan maakt echt niet uit heb 100den installaties thuis gedaan en heb in al die jaren niemand aan de deur gehad. :thumbsup_anim:) succes met installeren

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.×