Jump to content

kaalood

Members
 • Content Count

  8
 • Joined

 • Last visited

About kaalood

 • Rank
  InsanelyMac Protégé
 1. kaalood

  ÃÑÌææ ÇáãÓÇÚÏÉ ÖÑæææÑí

  ÃäÇ ÍáíÊ ÇáãÔÇßá ÇáÞÏíãÉ ßáåÇ ææÕáÊ Åáì äÞØÉ select a distnation æáÇ íÙåÑ Ãí åÇÑÏ ÏÓß áÃÎÊÇÑ ãäå
 2. kaalood

  ÃÑÌææ ÇáãÓÇÚÏÉ ÖÑæææÑí

  ÓÈÍÇä Çááå ÇáãÔÇßá ÊäÍá æÍÏå æÑÇ ÇáËÇäíÉ ÈÓ ÇáÂä æÞÝÊ ÚäÏ ãÔßáÉ chosse your distntion áÇ íÙåÑ Ãí ÔíÆ ÝíåÇ !!1 لايظهر أي درايف فيها
 3. kaalood

  ÃÑÌææ ÇáãÓÇÚÏÉ ÖÑæææÑí

  ÇáåÇÑÏ ÚäÏí ãä äæÚ fujitsu
 4. kaalood

  I can not boot please help

  thank you for your replay now the dvd boots but after the gray apple screen proceed a blue screen apper and nothing happen there after Centrino P-M 1.6 Ghz , 512 Mo ram , carte graphic 128 , écran 15"4 , Combo ( graveur CD / lecteur DVD ) , wifi ( cisco ) , batterie en mode travail 1h40 , en mode veille 2h30 +
 5. kaalood

  ÃÑÌææ ÇáãÓÇÚÏÉ ÖÑæææÑí

  ÃÔßÑáß ÇåÊãÇãß iAtkos_2.0i_BS_Release ÃÑÌæÇ Çä ÊÊæÇÕá ãÚí Úáì ÇáãÓäÌÑ kaalhaji@hotmail.com
 6. kaalood

  ÃÑÌææ ÇáãÓÇÚÏÉ ÖÑæææÑí

  أخي الهارد عندي fujustu ولا أدري الحين صار يعمل بووت لكن تطلع علامة التفاحة وبعدها شاشة زرقاء و يوقف الأنستول
 7. ÚäÏ í ãÔßáÉ åí Ãä ÇáãÇß áÇ íÚãá ÈææÊ Úáì áÇÈ ÊææÈ hp nx 6110 æÌÑÈÊå Úáì áÇÈ ÊæÈ ÂÎÑ ÝÕÇÑ íÚãá ÈÔßá ÚÇÏí ÃÑÌæÇ ÇáãÓÇÚÏÉ ÚáãÇ Ãä ÞÇÆãÉ ÇáÈæÊ ÇáÊí áÏí åí áíäæßÓ ãÚ xp boot menu is linux
 8. I have xp . ubounto linux installed the linux is the main boot menu when I but the iATKOS2.0i dvd nothing happen I go to the linux menu normally I can use the dvd in other computer and it boot normaly my computer is hp compaq nx 6110 please help
×