Jump to content
Welcome to InsanelyMac Forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

chplaya

Just Joined
 • Content count

  0
 • Joined

 • Last visited

About chplaya

 • Rank
  InsanelyMac Protégé

Contact Methods

 • Website URL
  https://github.com/hachplay/tai-ch-play

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Interests
  Hướng dẫn Cách Tải và Cài CH Play

  Cài đặt Ch Play rất quan trọng khi mà bạn mới mua máy về mà chưa được cài đặt ChPlay trên đó (đối với các máy như Xiaomi hay các điện thoại trung quốc sẽ không có sẵn Ch Play Store), hoặc phiên bản trên điện thoại hay máy tính bảng của bạn đã quá lâu chưa cập nhật.
  Các bước tải về:
  Tìm kiếm ChPlay bằng các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing...
  Lựa chọn và tải về ch play từ các trang web uy tín như APkpure hay Apkmirror, xda...
  Download File Apk về máy và lưu trữ vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ điện thoại
  Các bước cài đặt:
  Bấm chọn file tải về và mở file để cài đặt
  Lựa chọn "Install" để bắt đầu cài đặt
  Chấp nhận các điều kiện và điều khoản và đồng ý để cài đặt
  Chờ đợi quá trình cài đặt hoàn tất
  Chúc bạn tải và cài đặt Ch Play thành công nhé
chplaya has no recent activity to show
×