Jump to content

lightingghost

Just Joined
 • Content Count

  1
 • Joined

 • Last visited

About lightingghost

 • Rank
  InsanelyMac Protégé
 1. lightingghost

  WhatEverGreen Support Topic

  Thank you for making this thread. I am trying to inject PP_PhmSoftPowerPlayTable. I have tried two methods. (1) Inject using Devices/Properties into Clover <key>Devices</key> <dict> <key>Properties</key> <dict> <key>PciRoot(0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key> <dict> <key>AAPL,slot-name</key> <string>Slot-1</string> <key>ATY,FamilyName</key> <string>Radeon Pro</string> <key>PP_DisableClockStretcher</key> <integer>1</integer> <key>PP_DisablePowerContainment</key> <integer>1</integer> <key>PP_PhmSoftPowerPlayTable</key> <data> pwIIAQBcAO8GAAAOLAAAGwBIAAAAgKkDAPBJAgAUAAgA AAAAAAAAAAAAAAAAAAIBXABAAjcClACPAbQAHgF6AIwA rQEAAAAAYwIAAJAAmQJeATQBiAFoNgIAcQICAgAAAAAA AAgAAAAAAAAABQAHAAMABQAAAAAAAAABCCADUgNrA4QD mAOsA8ADzwMBAbYDAQGEAwAGYOoAAABAGQEAAdxKAQAC AHcBAAOQkQEABWywAQAHAQjQTAEAAACAAAAAAAAAGHMB AAEAAAAAAAAAAHS3AQACAAAAAAAAAACE3gEAAwAAAAAA AAAAlAUCAAQAAAAAAAAAAKQsAgAFAAAAAAEAAAC0UwIA BgAAAAABAAAAAHECAAcAAAAAAQAAAAAEYOoAAABAGQEA ANxKAQAAkF8BAAAACChuAAAALMkAAAH4CwEAAoA4AQAD kF8BAAT0kQEABdCwAQAGwNQBAAcACGw5AAAAJF4AAAH8 hQAAAqy8AAADNNAAAARobgEABQiXAQAG7KMBAAcAAWg8 AQAAAQSAOAEAAAAAgDgBAAAAAIA4AQABAACQXwEAAgAA AQgAmIUAAEC1AABg6gAAUMMAAAGAuwAAYOoAAJQLAQBQ wwAAAnj/AABAGQEAtCcBAFDDAAADtCcBANxKAQDcSgEA UMMAAASAOAEAkF8BANxKAQBQwwAABdxKAQAAdwEAkF8B AFDDAAAGAHcBAAB3AQCQXwEAUMMAAAcAdwEAkJEBAAB3 AQBQwwAAARgAAAAAAAAAC4gT6AMoCkYACgBUA5ABkAGQ AZABkAGQAZABAAAAAAACCjEHpQClAKUALAEAAFkAaQBK AEoAXwBzAHMAZABAAJCSl2CWAJBVAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAACAtQwAAACEGDqAAACEA== </data> </dict> But the slot-name haven't changed, from which I assume the injection was not successful. The device path is copied from hackintools, and double confirmed with gfxutils. (2) Inject using SSDT I followed the official guide and created a SSDT like Scope (PEGP) { Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method { Store (Package () { // Write the preferred GPU index here (1-4) "AAPL,slot-name", Buffer () { "Slot-1" }, "model", Buffer () { "Radeon Pro Vega 56" }, "PP,PP_DisablePowerContainment", Buffer () { 0x1 }, "PP,PP_DisableDIDT", Buffer () { 0x1 }, "PP,PP_PhmSoftPowerPlayTable", Buffer () { 0xa7, 0x02, 0x08, 0x01, 0x00, 0x5c, 0x00, 0xef, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xa9, 0x03, 0x00, 0xf0, 0x49, 0x02, 0x00, 0x14, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x5c, 0x00, 0x40, 0x02, 0x37, 0x02, 0x94, 0x00, 0x8f, 0x01, 0xb4, 0x00, 0x1e, 0x01, 0x7a, 0x00, 0x8c, 0x00, 0xad, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x02, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00, 0x99, 0x02, 0x5e, 0x01, 0x34, 0x01, 0x88, 0x01, 0x68, 0x36, 0x02, 0x00, 0x71, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x20, 0x03, 0x52, 0x03, 0x6b, 0x03, 0x84, 0x03, 0x98, 0x03, 0xac, 0x03, 0xc0, 0x03, 0xcf, 0x03, 0x01, 0x01, 0xb6, 0x03, 0x01, 0x01, 0x84, 0x03, 0x00, 0x06, 0x60, 0xea, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x19, 0x01, 0x00, 0x01, 0xdc, 0x4a, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x77, 0x01, 0x00, 0x03, 0x90, 0x91, 0x01, 0x00, 0x05, 0x6c, 0xb0, 0x01, 0x00, 0x07, 0x01, 0x08, 0xd0, 0x4c, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x73, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x74, 0xb7, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0xde, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x94, 0x05, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa4, 0x2c, 0x02, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb4, 0x53, 0x02, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x71, 0x02, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x60, 0xea, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x4a, 0x01, 0x00, 0x00, 0x90, 0x5f, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x28, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0xc9, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x0b, 0x01, 0x00, 0x02, 0x80, 0x38, 0x01, 0x00, 0x03, 0x90, 0x5f, 0x01, 0x00, 0x04, 0xf4, 0x91, 0x01, 0x00, 0x05, 0xd0, 0xb0, 0x01, 0x00, 0x06, 0xc0, 0xd4, 0x01, 0x00, 0x07, 0x00, 0x08, 0x6c, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x5e, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x85, 0x00, 0x00, 0x02, 0xac, 0xbc, 0x00, 0x00, 0x03, 0x34, 0xd0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x68, 0x6e, 0x01, 0x00, 0x05, 0x08, 0x97, 0x01, 0x00, 0x06, 0xec, 0xa3, 0x01, 0x00, 0x07, 0x00, 0x01, 0x68, 0x3c, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x80, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x38, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x90, 0x5f, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0x98, 0x85, 0x00, 0x00, 0x40, 0xb5, 0x00, 0x00, 0x60, 0xea, 0x00, 0x00, 0x50, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0xbb, 0x00, 0x00, 0x60, 0xea, 0x00, 0x00, 0x94, 0x0b, 0x01, 0x00, 0x50, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x02, 0x78, 0xff, 0x00, 0x00, 0x40, 0x19, 0x01, 0x00, 0xb4, 0x27, 0x01, 0x00, 0x50, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x03, 0xb4, 0x27, 0x01, 0x00, 0xdc, 0x4a, 0x01, 0x00, 0xdc, 0x4a, 0x01, 0x00, 0x50, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x04, 0x80, 0x38, 0x01, 0x00, 0x90, 0x5f, 0x01, 0x00, 0xdc, 0x4a, 0x01, 0x00, 0x50, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x05, 0xdc, 0x4a, 0x01, 0x00, 0x00, 0x77, 0x01, 0x00, 0x90, 0x5f, 0x01, 0x00, 0x50, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x77, 0x01, 0x00, 0x00, 0x77, 0x01, 0x00, 0x90, 0x5f, 0x01, 0x00, 0x50, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x77, 0x01, 0x00, 0x90, 0x91, 0x01, 0x00, 0x00, 0x77, 0x01, 0x00, 0x50, 0xc3, 0x00, 0x00, 0x01, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x88, 0x13, 0xe8, 0x03, 0x28, 0x0a, 0x46, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x54, 0x03, 0x90, 0x01, 0x90, 0x01, 0x90, 0x01, 0x90, 0x01, 0x90, 0x01, 0x90, 0x01, 0x90, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0a, 0x31, 0x07, 0xa5, 0x00, 0xa5, 0x00, 0xa5, 0x00, 0x2c, 0x01, 0x00, 0x00, 0x59, 0x00, 0x69, 0x00, 0x4a, 0x00, 0x4a, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x73, 0x00, 0x73, 0x00, 0x64, 0x00, 0x40, 0x00, 0x90, 0x92, 0x97, 0x60, 0x96, 0x00, 0x90, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0xd4, 0x30, 0x00, 0x00, 0x02, 0x10, 0x60, 0xea, 0x00, 0x00, 0x02, 0x10 } This time I can see the slot name is successfully set, and in IOReg I can see the new properties "PP,PP_PhmSoftPowerPlayTable" under /PC02/BR2A/PEGP/, but under the GPU path which is /PC02/BR2A/PEGP/pci-bridge/GFX0, there is no property of "PP_PhmSoftPowerPlayTable" set. It seems to me that Whatevergreen is not translating "PP,PP_PhmSoftPowerPlayTable" into "PP_PhmSoftPowerPlayTable". What shall I do if I want to inject "PP_PhmSoftPowerPlayTable"? Thanks
×