Jump to content
Welcome to InsanelyMac Forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

kimvogels1987

Members
 • Content count

  1
 • Joined

 • Last visited

About kimvogels1987

 • Rank
  InsanelyMac Protégé
 1. Multiboot

  Hoi, ik heb op een pc, een AMD Athlon X2 5000+, 4GB ram heb ik drie hardeschijven steken. Op de ene staat Windows 7, op de tweede staat Ubuntu, en op de derde schijf staat OS X Snow Leopard. Nu wil ik deze drie besturingssystemen in een bootmenu zetten. Hoe begin ik hier aan? Op Google vind ik niet de nodige informatie. Ik vind alleen informatie om Ubuntu op één de zelfde hardeschijf naast Windows, in een bootmenu te zetten, maar dat wil ik niet. Ik zat op Google op page20 en ben gestopt met zoeken omdat ik hetr nodige niet vond. Hopelijk kan iemand me dit in klare taal uitleggen. Bedankt.
×