Jump to content
Welcome to InsanelyMac Forum

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

  • 0
Sign in to follow this  
TomMyTT

HELP! Macos 10.12 op VMwork station HELP!

Question

Beste mensen,

Ik heb een vraag ik heb laatst op mijn HP laptop macos 10.12 via VMworkstation geinstalleerd.

Alleen als ik hem start zie ik alleen het apple logo en dan start hij niet op

Heel raar!! :drool:

Als iemand weet hoe je dit moet oplossen graag!!

 

Bedankt alvast

TomMYTT

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Als je hem in verbose mode (bootflag -v) start krijg je waarschijnlijk te zien waar het op stuk loopt. 

Specificaties van de laptop zouden ook welkom zijn  ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

mijn specificaties zijn: HP pavilion laptop 64 bit (hele naam weet ik niet)  

Processor: AMD A8-7410 met AMD Radeon R5 graphics 2.20 GHz

RAM: 8 GB

 

Hoe zet je hem in verbose mode? Ben namelijk nog niet zo slim! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Heb je een bootloader geinstalleerd en zo ja, welke?
MacOS draait niet zondermeer op AMD, hier heb je een aangepaste kernel voor nodig, heb je die?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Heb nu wel een soort van zwart scherm, maar wat ik alleen zie is: efiboot file path: \system\library\CoreServices\boot.ef11 (410)/ SATA(0,0)/HD (part root device uuid is  'E27C0F01-AF7F-351E-AE67-B1627447AFD7' verder niks blijft daarop staan  :(


Heb geen Bootloader geinstalleerd!

 

En ik heb ook geen aangepaste kernel :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×